Systemy sygnalizacji pożaru

Ogień to przydatne narzędzie w odpowiedzialnych rękach.

Jednak pozostawiony bez nadzoru, lub przypadkiem zaprószony potrafi zdziałać wiele złego. Wg statystyk Komendy Głównej Straży Pożarnej w 2015 roku spłonęło 25 164 budynków jedno- i wielorodzinnych. Ze statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną pożarów są: nieprawidłowe działanie pieców, grzejników oraz ludzka nieostrożność (np. pozostawienie niezgaszonego niedopałka papierosa czy włączonego do sieci elektrycznej żelazka).

Jednak nie wszystkim sytuacjom można zapobiec. Wtedy przydatne stają się elementy systemu sygnalizacji pożaru - dzięki nowoczesnym detektorom i czujnikom błyskawicznie wykrywają one zagrożenie pożarowe i uruchamiają sygnalizację dźwiękową oraz świetlną.
W przypadku zagrożenia pożarem, sprawność akcji ratunkowej i gaśniczej zależy w dużej mierze od czasu, w jakim niebezpieczeństwo zostanie wykryte.

System musi także pozwolić na łatwe wyłączenie sygnalizacji, jeśli potencjalne źródło zagrożenia okaże się nieszkodliwe. Z tego względu dbamy także o to, by panele sterujące, wchodzące w skład systemu, były z jednej strony czytelne i łatwe w obsłudze dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a z drugiej strony – skutecznie chronione przed dostępem osób niepowołanych.
A jeżeli nie wiecie jak szybko potrafi rozprzestrzenić się ogień, obejrzyjcie poniższy film:

Facebook